Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Informacje dla I roku

Szanowni studenci I roku!!!!

Zapraszamy na spotkania organizacyjne z Pełnomocnikami Dziekana ds. Dydaktycznych, które odbędą się 1 października 2018 r. na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu przy ul. Batorego 39L według  harmonogramu:

Nazwa kierunku Godzina spotkania Miejsce
Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopnia) 10:00 Sala  310
Bezpieczeństwo wewnętrzne (II stopnia) 11:00 Sala  310
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopnia) 10:00 Sala  32
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopnia) 11:00 Sala  32
Bezpieczeństwo narodowe (I stopnia) 12:00 Sala  32
Stosunki międzynarodowe (I i II stopnia) 12:00 Sala 310
Politologia (I i II stopnia) 10.00 Sala 303

Na spotkaniach dowiedzie się Państwo o wielu istotnych sprawach związanych ze studiowaniem, o obowiązkowej  rejestracji na zajęcia, poznacie Państwo opiekunów I roku oraz będziecie mogli zadać pytania.


Inauguracja roku akademickiego

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 11:00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2018/2019 wraz ze ślubowaniem studentów I roku odbędzie się 3 października 2018 r. o godz. 13.00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa” ul. Gagarina 37a .
W tym dniu, w godz. 12.00-16.00, decyzją Dziekana WPiSM ogłoszone będą “godziny dziekańskie”.


Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne na WPiSM dla I roku rozpoczną się 3 października 2018 r. zgodnie z planem zamieszczonym na stronie naszego wydziału www.wnopib.umk.pl/student/plany-zajec/ (plan ukaże się ok. 17.09.2018)


Godziny dyżurowania dziekanatów

Dla studentów studiów stacjonarnych:


Stypendium socjalne

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z załącznikami należy składać do 15 października br. do Wydziałowej Komisji Stypendialnej podczas wyznaczonych dyżurów (budynek WPiSM ul. Batorego 39 L, p. 127). Informacje dotyczące stypendiów można uzyskać w dziekanacie p. 127, tel. 56-611-21-24, email: emidusz@umk.pl.


Rejestracja na zajęcia