Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Studia I i II stopnia

W ofercie Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych znajdują się następujące kierunków studiów:

Zarejestruj się na wybrane studia przez Internetową Rejestrację Kandydatów (link)

WPiS(M) do życia – ulotka promocyjna

studenci WPiSM