ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

Pokój urzędowania: 203
Tel.: 56-611-21-51
E-mail: mbalcerz@umk.pl
Dyżur:

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID