ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Joanna Rezmer

Pokój urzędowania: 105
Tel.: 56 611 21 33
Email: jrezmer@umk.pl
Dyżur w semestrze zimowym: dyżur realizowany online na platformie Moodle UMK w piątki w godz. 8:15-9:45; hasło: dyżur

LINK DO DYŻURU

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID