ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Karolina Gawron-Tabor

Pokój urzędowania: 210
Tel.: 56-611-21-58
E-mail: k.gawron-tabor@umk.pl
Dyżur w semestrze zimowym: dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams w środy w godz. 18:15-19:00 i piątki w godz. 9:00-9:45 – k.gawron-tabor@o365.umk.pl

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID