ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Magdalena Redo

Pokój urzędowania: 206
Tel.: 56 611 21 54
Email: dynus@umk.pl
Dyżur: środa o godz. 14:45

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
ResearchGate
Google Scholar

Kierownik Projektu ,,Studentki i studenci WPiSM poszukiwani na rynku pracy!” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego