ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK

Pokój urzędowania: 206
Tel.: 56 611 21 54
Email: dynus@umk.pl
Dyżur: w sprawach wymagających rozmowy – kontakt mailowy celem ustalenia terminu spotkania, w pozostałych sprawach – kontakt poprzez pocztę USOS

REKOMENDOWANA FORMA KONTAKTU POPRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
ResearchGate
Google Scholar

Kierownik Projektu ,,Studentki i studenci WPiSM poszukiwani na rynku pracy!” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego