ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

p.o. kierownika dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK

Pokój urzędowania: 118
Tel.: 56 611 21 44
Email: zk@umk.pl

Dyżur stacjonarny:
poniedziałek 11:00-13:00
wtorek 11:00-13:00

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Google Scholar