ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK

Pokój urzędowania: 117
Tel.: 56 611 21 43
Email: ea@umk.pl
Dyżur: dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams po wcześniejszym umówieniu poprzez email

Bibliografia
ORCID