ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dr hab. inż. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK

Pokój urzędowania: 214
Tel.: 56 611 21 60
Email: z_polcikiewicz@umk.pl
Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022:
środa w godz. 8:45–9:45

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID