Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik dr hab. Antonina Kozyrska, prof. UMK

Pokój urzędowania: 108
Tel.: 56 611 21 36
Email: kozyrska@umk.pl
Dyżur: dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams we wtorki w godz. 16:30-17:30. Osoby spoza grup zajęciowych proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID