ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK

Pokój urzędowania: 115
Tel.: 56 611 21 41
Email: ph@umk.pl
Dyżur dydaktyczny: czwartki w godz. 9:45-11:15 – rekomendowana forma kontaktu poprzez e-mail
Dyżur prodziekański: realizowany online na platformie BigBlueButton we wtorki w godz. 10:00-11:00

LINK DO DYŻURU PRODZIEKAŃSKIEGO

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID