ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Waldemar Rezmer 

Pokój urzędowania: 108
Tel.: 56 611 21 36
Email: wre@umk.pl
Dyżur: wtorek w godz. 11.00-13.00

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Publons
Google Scholar