ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Waldemar Rezmer 

Pokój urzędowania: 108
Tel.: 56 611 21 36
Email: wre@umk.pl
Dyżur: poniedziałek w godz. 11.15-13.15

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Publons
Google Scholar