ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Wojciech Peszyński

Pokój urzędowania: 215
Tel.: 56 611 21 61
Email: peszynski@umk.pl

URLOP NAUKOWY

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar