ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Pokój urzędowania: 209
Tel.: 56 611 21 57
Email: Bartyzel@umk.pl
Dyżur: środy w godz. 13:00-14.00

REKOMENDOWANA FORMA KONTAKTU POPRZEZ EMAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID