ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Radomski

Pokój urzędowania: 216
Tel.: 56 611 21 62
Email: gradom@umk.pl
Dyżur: dyżur realizowany online w piątki w godz. 10:30-11:30; adres strony zostanie przekazany podczas zajęć lub indywidualnie poprzez system USOS

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID