ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Kierownik dr hab. Grzegorz Radomski, prof. UMK

Pokój urzędowania: 216
Tel.: 56 611 21 62
Email: gradom@umk.pl
Dyżur: piątki 8:00-9:00

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID