ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK

Pokój urzędowania: 116
Tel.: 56 611 21 21
Email: beata.stachowiak@umk.pl
Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
czwartki w godz. 11:15–13:15

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Publons
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar