ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK

Pokój urzędowania: 116
Tel.: 56 611 21 21
Email: beata.stachowiak@umk.pl

Dyżury online na platformie MS TEAMS:

prodziekański: poniedziałek w godz. 9:00-10:00
pracowniczy: wtorek w godz. 13:00-14:00

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Publons
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar