ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK

Pokój urzędowania: 107
Tel.: 56 611 21 35
Email: pok.: michal.strzel@umk.pl
Dyżur: piątki w godz. 8:15-9:45

Bibliografia
ORCID
Google Scholar