ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Patryk Tomaszewski

Pokój urzędowania: 104
Tel.: 56 611 21 32
Email: patrykt@umk.pl

Dyżury:
dyżur prodziekański: wtorki w godz. 9:00-10:00, pok. 127
dyżur dydaktyczny: wtorki w godz. 10:00-11:00, pok. 104
DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Google Scholar