ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Patryk Tomaszewski

Pokój urzędowania: 104
Tel.: 56 611 21 32
Email: patrykt@umk.pl

Dyżury:
dyżur: czwartek w godz. 12:15-13:15

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Google Scholar