ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Agnieszka Bryc

Pokój urzędowania: 205
Tel.: 56 611 21 53
Email: a.bryc@umk.pl
Dyżur:

REKOMENDOWANA FORMA KONTAKTU POPRZEZ EMAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
ResearchGate
Akademia.edu