ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Katarzyna Kącka

Pokój urzędowania: 103
Tel.: 56 611 21 31
Email: kkacka@umk.pl
Dyżur: urlop

KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
Publons