ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

dr Katarzyna Kącka

Pokój urzędowania: 103
Tel.: 56 611 21 31
Email: kkacka@umk.pl
Dyżur: wtorek w godz. 8:00-9:00

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
Publons