ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Rafał Willa

Pokój urzędowania: 204
Tel.: 56 611 21 22
Email: rafalw@umk.pl
Dyżur w semestrze zimowym: dyżur realizowany online w poniedziałki w godz. 8:30–9:30 po uprzednim umówieniu poprzez email

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus