ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Rafał Willa

Pokój urzędowania: 204
Tel.: 56 611 21 22
Email: rafalw@umk.pl
Dyżury: czwartki, godz. 8.30-9.30

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus