ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Rafał Willa

Pokój urzędowania: 204
Tel.: 56 611 21 22
Email: rafalw@umk.pl

10.09 (piątek) – godz. 8.30-10.00
17.09 (piątek) – godz. 8.30-10.00

Dyżur w formie stacjonarnej (z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym możliwe jest umówienie spotkania on-line na platformie Zoom).

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus