ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

dr Rafał Willa

Pokój urzędowania: 204
Tel.: 56 611 21 22
Email: rafalw@umk.pl
Dyżury: czwartki w godz. 9.00-9.45; piątki w godz. 9.00-9.45

Dyżury na czas sesji zimowej i ferii:

31.01 godz. 9.00-9.45
5.02 godz. 8.00-9.00
13.02 godz. 8.45-10.45

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus