ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Joanna Modrzyńska

Pokój urzędowania: 105
Tel.: 56 611 21 33
Email: jmod@umk.pl
Dyżur: spotkanie na platformie Zoom po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową (z wyprzedzeniem min. 1 dnia roboczego)

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
ResearchGate
Google Scholar