ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Lucyna Czechowska

Pokój urzędowania: 217
Tel.: 56 611 21 63
Email: czechowska@umk.pl
Dyżur w semestrze zimowym: dyżur realizowany online na platformie Moodle UMK w czwartki w godz. 11:30-12:30

LINK DO DYŻURU

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Publons
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar