ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Michał Piechowicz

Pokój urzędowania: 217
Tel.: 56 611 21 63
Email: piechowicz@umk.pl
Dyżury: dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams po uprzednim umówieniu spotkania poprzez email – piechowicz@o365.umk.pl

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
Publons
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar
Strona www