ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Natalia Olszanecka

Pokój urzędowania: 210
Tel.: 56-611-21-58
E-mail: n.olszanecka@umk.pl
Dyżur: wtorki od godz. 11:00 – w tygodniach parzystych realizowany stacjonarnie, w tygodniach nieparzystych – online na platformie Microsoft Teams

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
Scopus
ResearchGate
Google Scholar