ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr Katarzyna Amrozy

Pokój urzędowania: 210
Tel.: 56 611-21-58
Email: amrozy@umk.pl
Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
wtorki w tygodniach nieparzystych w godz. 15:00–16:30

Bibliografia
ORCID