ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Michał Klimecki

Pokój urzędowania: 102
Tel.: 56 611 21 30
Email: Klimecki@umk.pl
Dyżury: poniedziałki w godz. 10:15-11:30

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
ORCID