ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Michał Klimecki

Pokój urzędowania: 102
Tel.: 56 611 21 30
Email: klimecki@umk.pl
Dyżury: dyżur realizowany online w środy w godz. 8:40-9:40

LINK DO DYŻURU

Bibliografia
ORCID