Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK

Pokój urzędowania: 111
Tel.: 56 611 21 39
Email: mcz@umk.pl
Dyżur: środy 13.00-14.00

REKOMENDOWANA FORMA KONTAKTU POPRZEZ EMAIL

Bibliografia
Publikacje w Repozytorium UMK
ORCID
ResearchGate
Akademia.edu
Google Scholar