ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

dr Mariusz Popławski

Pokój urzędowania: 111
Tel.: 56 611 21 39
Email: mpoplawski@umk.pl
Dyżury: czwartki w godzinach 18.15-19.00

DYŻUR CZASOWO ZAWIESZONY – KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Bibliografia
ORCID
Publons
ResearchGate
Google Scholar