Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Systemu Politycznego RP

Zadaniem Katedry jest prowadzenie badań w zakresie genezy, ewolucji, struktury i funkcjonowania polskiego systemu politycznego za szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 r.

Ponadto przedmiotem prowadzonych analiz są również zagadnienia związane z:

  • demokracją przedstawicielską,
  • polityką publiczną,
  • partiami politycznymi,
  • konstytucyjnymi aspektami bezpieczeństwa państwa.