Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Mobilność/ Erasmus+

Program Erasmus+

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ – dr Michał Piechowicz

Szczegółowe informacje dot. mobilności studentów i pracowników Erasmus+

Study offer 2018/2019 (archive)

Study offer 2019/2020


Program MOST


Przyjazdy gości z zagranicy