Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Konkurs na najlepszego studenta i absolwenta

Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK p o s t a n a w i a   przyznać tytuł:

1/ najlepszego absolwenta Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w roku akademickim 2018/2019

Pani  Weronice Baran– absolwentce studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (średnia ocen ze studiów 4,56)

2/ najlepszego studenta Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w roku akademickim 2018/2019

Panu Mikołajowi Lisewskiemu– studentowi II roku studiów II stopnia na kierunku politologia (średnia ocen z I roku studiów II stopnia  4,97)