Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Procedura zakończenia studiów

Zarządzenie Rektora – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Załączniki:

Zagadnienia do egzaminów dyplomowych: