Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Terminy zjazdów

Terminów zjazdów w roku 2019/20

Uwaga studenci III roku 2019/20

Zajęcia dla studentów III roku bezpieczeństwa wewnętrznego studiów niestacjonarnych z przedmiotu Kryminalistyka, ze względu na rodzaj zajęć odbędą się w dniach 12 i 13 października br., w sali 109 Wydziału Prawa i Administracji w następujących godzinach:

12.10.2019: 9:00-13:00 z prof. W. Kwiatkowską-Wójcikiewicz, 14:00-18:00 z dr. P. Stępką
13.10.2019: 9:00-13:00 z prof. W. Kwiatkowską-Wójcikiewicz, 14:00-18:00 z dr. P. Stępką