Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

II Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

obrazek:

W środę 12 września rozpoczął się II Zjazd Katedr i Zakladow Bezpieczenstwa.

Pierwszego dnia Zjazdu obrady otworzył dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Przywitał także uczestników z 20 ośrodków akademickich. Tegoroczny temat Zjazdu to „Tożsamość nauk o bezpieczeństwie”, a obrady w panelach będą odbywać się jeszcze w czwartek i piątek (13 i 14 września) w Hotelu Akademickim przy ul. Szosa Chełmińska 83A.

Patronat nad wydarzeniem objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Janusz Halak, Komendant Wojewódzki Policji Paweł Spychała, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch i Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Szczegółowy program Zjazdu dostępny jest na stronie internetowej.

pozostałe wiadomości