Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Naukowiec z WPiSM ze stypendium

obrazek: dr M. Piechowicz fot.Andrzej Romański]
dr M. Piechowicz fot. Andrzej Romański

Dr Michał Piechowicz z naszego Wydziału znalazł się w gronie 181 wybitnych młodych naukowców (3 z UMK), którzy otrzymają ministerialne stypendia naukowe. W XIII edycji konkursu rywalizowało 1129 wniosków.

Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie są przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat. Pełna lista zwycięzców

Dr Michał Piechowicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, lobbingu i reprezentacji interesów na poziomie ponadnarodowym oraz nowych form komunikacji. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (w tym polityka bezpieczeństwa i obrony) oraz przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Był stypendystą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uczestnikiem programów szkoleniowych, zarówno krajowych (Stowarzyszenie Szkoła Liderów), jak i zagranicznych. Brał udział w programie Erasmus+ w Karlstad Universitetet w Szwecji na kierunku Intercultural political studies. Uczestniczył również w rocznym kursie Akademia Młodych Dyplomatów (specjalność: instytucje międzynarodowe), organizowanym przez Europejską Akademię Dyplomatyczną oraz w cyklu spotkań i seminariów organizowanych w siedzibie Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim w ramach międzynarodowego programu European Values Network. W 2017 roku został nagrodzony przez Rektora UMK indywidualnym wyróżnieniem w sferze naukowo-badawczej, a w 2018 r. nagrodą za działalność organizacyjną.
Jako najważniejsze wydarzenia w sferze międzynarodowej warto wskazać program Transformation.doc organizowany przez MNiSW w Lund University w Szwecji, czy szkołę letnią dotyczącą wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, organizowaną przez University of Agder w Norwegii. Prowadził także wykłady i seminaria na University of Zagreb w Chorwacji oraz Technische Universität Chemnitz w Niemczech.
W latach 2016-2019 bierze udział w międzynarodowym projekcie pt. „ReflectLab – supporting lecturers in applying inquire based learning”, finansowanym z funduszy pozyskanych przez głównego beneficjenta programu: Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover (EC Project Number: 2016-1-DE01-KA203-002891; National Agency for EU Programmes, Bonn, Action TypeKA203 – Strategic Partnerships for higher education).

Serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości