Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

How Parties Organize

obrazek:

Dr Maria Wincławska była panelistką podczas międzynarodowego seminarium naukowego pt. „How Parties Organize: the Polish Case in International Perspective”, zorganizowanego na Uniwersytecie Warszawskim 6 grudnia.

Było to spotkanie badaczy zajmujących się  członkostwem w partiach politycznych oraz strategiami adaptacyjnymi partii. W seminarium udział wzięli prof. Susan Scarrow z University of Houston, prof. Katarzyna Sobolewska-Myślik z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Thomas Poguntke z Uniwersytetu w Düsseldorfie, prof. Luciano Bardi z European University Institute, prof. Martin Bull z University of Salford,  prof. Wojciech Gagatek z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Anna Pacześniak Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Marcin Walecki z OSCE/ODHIR.

pozostałe wiadomości