Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Dla kogo umorzenie kredytu studenckiego

obrazek:

W dziekanatach są już dostępne listy rankingowe najlepszych absolwentów w roku a akademickim 2017/18. 

Na podstawie § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich określony procent najlepszych absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich w danym roku akademickim, ma prawo do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego. Umorzenie jest możliwe na wniosek kredytobiorcy.

pozostałe wiadomości