Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Bardzo wysoka pozycja WPiSM w naukach politycznych

obrazek:

MNiSW ogłosiło wyniki parametryzacji za lata 2013-2016. Drugi raz z rzędu uzyskaliśmy prestiżową kategorię A! Szczególnie dumni jesteśmy z najlepszego wyniku z zakresu osiągnięć naukowych i twórczych oraz praktycznych efektów działalności naukowej wśród wszystkich wydziałów prowadzących studia politologiczne w Polsce.

W ocenie parametrycznej najważniejszy jest kontekst, który pozwala na określenie pozycji jednostki na tle innych wydziałów i instytutów. Nasz Wydział zajął trzecie miejsce w ogólnym rankingu parametrycznym polskich wydziałów politologicznych. To duży sukces, szczególnie ze względu na najwyższe w dyscyplinie wyniki z zakresu osiągnięć naukowych i twórczych (55,36 pkt) oraz praktycznych efektów działalności naukowej (4,05 pkt). Świadczy to o wysokiej jakości naszych publikacji oraz o wyróżniającej się współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Wyraźnie wzrosła także pozycja WPiSM na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Bardzo cieszymy się, że wśród wydziałów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych jesteśmy w czołówce, tuż za Wydziałem Nauk Historycznych i Wydziałem Filologicznym. Warto także dodać, że osiągnęliśmy najlepszy na UMK wynik z zakresu praktycznych efektów działalności naukowej. To rezultat aplikacji wyników naszych badań i prac rozwojowych do sektora publicznego i prywatnego.

Szczegółowe wyniki parametryzacji dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

pozostałe wiadomości