Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

NKN FORUM o szkołach doktorskich

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

20 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga debata w ramach cyklu NKN FORUM. Tematem obrad będą szkoły doktorskie  - nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w Ustawie 2.0.

NKN FORUM to wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickiego. Jej celem jest dyskusja i wymiana doświadczeń związanych z nadawaniem nowego kształtu nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas spotkania, które 20 marca gościć będzie w murach UMK, przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich. Dyskusja dotyczyć też będzie między innymi: struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla kilu uczelni, programów kształcenia, zasad rekrutacji czy ewaluacji szkół doktorskich.

Obrady rozpoczną się o godz. 9:30 w Collegium Humanisticum UMK (ul. Bojarskiego 1 w Toruniu).

Program i szczegółowe informacje

W organizację debaty - oprócz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów, której przedstawiciele wezmą czynny udział we wszystkich panelach i seminariach. Organizatorów wspierać też będą przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partnerami medialnymi wydarzenia są serwis Nauka w Polsce oraz "Forum Akademickie".

Pierwsza z debat NKN FORUM odbyła się 18 lutego 2019 roku na Politechnice Łódzkiej. Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi organizacji uczelni i jej struktury w  nowo tworzonych statutach. Kolejne debaty oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0 poświęcone będą m.in. z realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnemu szkolnictwu wyższemu, partnerstwu z biznesem i społecznej odpowiedzialnością nauki.

W związku z wydarzeniem budynek Collegium Humanisticum, w którym odbywa się debata, będzie 20 marca całkowicie wyłączony z użytku, nie odbędą się w nim tego dnia żadne zajęcia. Nieczynna dla studentów i pracowników będzie również Biblioteka Humanistyczna UMK.

Udział w obradach Forum Narodowego Kongresu Nauki „Szkoły doktorskie” ze względów organizacyjnych jest możliwy wyłącznie dla osób uprzednio zarejestrowanych. Z uwagi na ogromne zainteresowanie wśród pracowników, doktorantów i studentów UMK organizatorzy informują, że główna część debaty będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem UMK TV na stronie internetowej.


pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański] Forum NKN nt szkół doktorskich (20.03.2019, Collegium Humanisticum) [fot.Andrzej Romański]