Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zjazd Katedr Teorii Polityki

obrazek:

W dniach 30-31 maja 2019 roku w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu odbyła się konferencja naukowa połączona z dorocznym Zjazdem Katedr i Zakładów Teorii Polityki organizowana przez Katedrę Teorii Polityki WPiSM. 

Tematem przewodnim spotkania były „Rekonfiguracje teorii polityki”

Obrady zorganizowane zostały w ramach trzech paneli tematycznych odnoszących się do następującej problematyki:

  1. Rekonfiguracje pola badawczego politologii: potencjał teorii polityki w eksploracji „tradycyjnie niepolitologicznych” obszarów badawczych
  2. Rekonfiguracje podejść teoretycznych w politologii: potencjał włączania dorobku innych dyscyplin w eksplorację „tradycyjnie politologicznych” obszarów badawczych
  3. Spór o status współczesnej teorii polityki: między filozofią normatywną a teorią empiryczną

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska] Zjazd Katedr Teorii Polityki [fot.Maria Lewandowska]