Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Polsko-fińskie seminarium

obrazek:

W dniu 27 maja 2019 r. dr hab. Agnieszka Szpak uczestniczyła w charakterze niezależnej ekspertki w polsko-fińskim seminarium zorganizowanym przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych obu państw pt. „Finnish-Polish Arctic Expert Seminar on future perspectives of the Arctic region”.

Seminarium odbyło się w Helsinkach. Z ramienia polskiego MSZ projekt koordynował i współorganizował (wspólnie z polską ambasadą w Helsinkach), dr Piotr Rakowski, radca generalny ds. statusu prawnomiędzynarodowego Arktyki.

W ramach seminarium poruszano zagadnienia związane z Arktyką w kontekście geopolitycznej dynamiki, w tym różnych rodzajów bezpieczeństwa (ekologiczne, ludzkie, militarne) oraz jej zrównoważonego rozwoju. Dr hab. Agnieszka Szpak wypowiadała się na temat bezpieczeństwa ludzkiego ludu tubylczego Samów. W spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci (w charakterze panelistów), dyplomaci oraz przedstawiciele akademii.

Program wydarzenia

pozostałe wiadomości