Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Inauguracja roku na WNoPiB

obrazek: fot. Andrzej Romański
fot. Andrzej Romański

W środę, 2. października br. odbyła się Inauguracja roku akademickiego Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Uroczystość rozpoczął Dziekan Wydziału dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK. Następnie studentów przywitała przedstawicielka Wydziałowego Samorządu Studenckiego - lic. Amanda Berent.

Odbyło się także wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Wydziału w roku akademickim 2018/2019 przyznanej panu Mikołajowi Lisewskiemu – studentowi II roku studiów II stopnia na kierunku politologia.
 
Wykład inauguracyjny pt. „Cyberprzestępczość: przypadek mowy nienawiści" wygłosił dr hab. Maciej Siwicki, prof. UMK.
 
Uroczystość zakończyła się ślubowaniem studentów i odśpiewaniem pieśni Gaudeamus Igitur.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji (fot. Andrzej Romański).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć