Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11

Sukces Wydziału

obrazek:

Miło nam poinformować, że decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 30 września 2019 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

pozostałe wiadomości