Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Stymulatory Rozwoju Regionalnego

obrazek:

5 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji UKW w Bydgoszczy odbyło się seminarium "Stymulatory Rozwoju Regionalnego". Jego celem była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju regionów z perspektywy lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, z uwzględnieniem roli jednostek samorządu terytorialnego we współtworzeniu innowacyjnych i konkurencyjnych regionów. Jednym z panelistów był dr Patryk Tomaszewski - Prodziekan ds. Studenckich naszego Wydziału.

Organizatorom i Uczestnikom wydarzenia serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości