Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Rekrutacja Erasmus +

obrazek:

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie ogłasza rekrutację na stypendia zagraniczne ERASMUS+ na roku akademicki 2020 / 2021 dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, studiujących w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

pozostałe wiadomości