Kontaktul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników UMK do udziału w warsztatach dotyczących różnic kulturowych oraz umiędzynarodowienia, które odbędą się w sierpniu i we wrześniu 2020 w ramach projektu „iNternationalization aCtions at University – NCU4U”.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie cudzoziemców w środowisku akademickim, a także na temat konieczności i sposobów umiędzynarodowienia uczelni. Celem warsztatów jest również podniesienie kompetencji społecznych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami i pracownikami-cudzoziemcami, co wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodowym otoczeniu.

Warsztaty prowadzone są online na platformie MSTeams przez prof. nadzw. dr hab. Anitę Frankowiak z Instytutu Dyplomacji w godzinach od 9:00 do 14:00 w cyklu 3x1,5h i kończą się otrzymaniem certyfikatu.

Różnice kulturowe - program warsztatów

Umiędzynarodowienie - program warsztatów

Więcej informacji i zgłoszenia: Małgorzata Błaszczak, Dział Współpracy Międzynarodowej, malgorzatablaszczak@umk.pl tel. 56 611 48 75.

Projekt „iNternationalization aCtions at University – NCU4U” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

pozostałe wiadomości