ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Ralph Schattkowsky
profesor
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 119
tel.: +48-56-611-2145
e-mail: rascha@umk.pl
www: http://www.wnopib.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5462-7261

Zainteresowania:
stosunki polsko-niemieckie
historia europy wschodniej

Dyżur:Terminy konsultacji:
rascha@umk.pl
ul. Batorego 39L, pok. 119, 87-100 Torun

Zobacz profil w Bazie Wiedzy