ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

mgr Jarosław Wiśnicki
asystent
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 115, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 41
e-mail: j.wisnicki@umk.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2022/2023:
wtorki w godz. 12:00–13:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy