ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

mgr Jarosław Wiśnicki
asystent
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 115, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 41
e-mail: j.wisnicki@umk.pl

Dyżury w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024:
wtorki w godz. 10:00–13:00Terminy konsultacji:
Terminy konsultacji:

01.08.2023 - godz. 10.00 - 13.00

08.08.2023 - godz. 10.00 - 13.00

18.08.2023 - godz. 10.00 - 13.00

W okresie wakacyjnym konsultacje są prowadzone również drogą mailową. Po 12 sierpnia można się umówić na konsultacje na żywo lub on-line, także drogą mailową.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy