ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK

Pokój urzędowania: 110
Tel.: 56 611 21 38
Email: lkuk@umk.pl
Dyżur: czwartki w godz. 16.30-18.00

Bibliografia
ORCID
Scopus